Pagesën duhet ta kryej menjëherë kur bëj rezervimin?

Jo, pasi ju bëni rezervimin në emailin tuaj do ju vijë konfirmimi i rezervimimit tuaj. Në email, lart majtas do t’ju shfaqet statusi “Rezervim në pritje”, që do të thotë që rezervimi juaj është në pritje. Stafi ynë njoftohet menjëherë për rezervimin tuaj si në rastin e udhëtimeve apo të akomodimeve ku do të konfirmojnë disponibilitetin e hotelit apo nëse ka ende vende të lira për udhëtimin e planifikuar dhe më pas rezervimi juaj do të konfirmohet ose jo. Nëse rezervimi juaj konfirmohet, në email do t’ju vijnë bashkangjitur edhe mënyrat tona të pagesës për të përfunduar rezervimin.

A mund të anulloj rezervimin tim online?

Jo, nuk mund të bëni anullim të rezervimit online. Ju duhet të kontaktoni me email në [email protected] me subjekt: Kërkesë për Anullim, dhe më pas do të merrni një përgjigje nga stafi ynë.

Çfarë ndodh nëse kanceloj rezervimin me Elitetravel.al?

-Për produktet ku nuk përfshihet bileta e avionit, nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai përpara 16 ditë ose më shumë ditë përpara udhëtimit, klientit i kthehet shuma e plotë e paguar në emër të agjensisë. Nëse përpara anullimit është bërë ndonjë shpenzim (pagesë hoteli, siguracioni shëndetësor në udhëtim, etj) ky shpenzim do të zbritet nga shuma që do të marrë klienti. Shpenzimet përfshijnë edhe komisionin bankar në rastin e pagesës me kartë krediti ose debiti.

-Nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai 6 (gjashtë) deri 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara udhëtimit, klienti ka të drejtë të rimbursohet deri në 50% të shumës së paguar për rezervimin (pagesë hoteli, siguracioni shëndetësor në udhëtim, etj). Klienti do të paguajë shpenzimet e transfertës dhe shpenzime administrative që mund të jenë kryer për shërbimin ndaj tij.

-Nëse rezervimi i bërë nga klienti anullohet nga vetë ai në më  pak  se  6  (gjashtë)  ditë përpara udhëtimit, klienti nuk ka të drejtë të rimbursohet nga agjensia.

-Në rast se konsumatori heq dorë nga kontrata në kapërcim të afatit të mësipërm, agjencia është e detyruar të mbajë në formën e penalitetit një shumë të paracaktuar e cila është e nevojshme për shpenzimet e kryera për rezervimin e tij. Shuma do të përcaktohet në përputhje me afatet e anullimit të përcaktuara në këtë kontratë.

-Anullimi do të quhet se është kryer në momentin që klienti paraqitet personalisht (ose i përfaqësuar nga një pjestar i grupit kur udhëtimi është rezervuar në grup) në njërën nga zyrat e agjencisë, ose duke dërguar email në adresën [email protected] për t’u tërhequr nga marrëdhënia e krijuar me agjencinë.

-Agjensia ju bën me dije se afatet e mësipërme mund të ndryshojnë ne varësi të llojit të produktit dhe të  kontratës me hotelin

-Agjensia ju bën me dije se  produktet që përfshijnë bileta avioni ose trageti në cmim kanë afate të ndryshme nga ato të lartpërmendurat

-Për cdo produkt me politika kancelimi të ndryshme nga të lartpërmendurat i gjithë informacioni do t’ju jepet në përshkrimin e produktit përkatës

Kur kam të drejtë të marr rimbursim nga Elitetravel.al?

Politika e rimbursimit për shërbimet e anulluara do të zbatohet si me poshtë:

Nëse klienti vërteton që anullimi apo largimi herët nga hoteli është bërë në kohë dhe në përputhje me politikën e anullimit të hoteleve ne do t’ju rimbursojme shumën e plotë apo shumën e mbetur nga ndonjë shërbim që nuk e keni përdorur, minus komisionet e transaksionit.
Rimbursimi i plotë me kartë krediti pa mbajtur asnjë komision do zbatohet për çdo anullim të bërë në përputhje me politikat e anullimit të Elitetravel.al për të cilat klienti njoftohet në momentin e parë të rezervimit.
Për të gjitha format e tjera të pagesës, do mbahen komisionet bankare apo të transaksionit.
Elitetravel.al nuk është përgjegjëse në rast të anullimit të udhëtimit për shkak të forcës madhore, shkaqeve natyrore, protestave popullore ose shpalljeve të gjendjes së luftës në destinacionin e përzgjedhur nga klienti si dhe për çdo incident që ndodh për shkak të këtyre arsyeve. Zgjidhja do të gjendet me marrëveshje mes agjensisë dhe klientit duke i kthyer këtij të fundit rimbursim të pagesës në masën 100%.
Në rast se nuk përmbushet numri minimal i pjesëmarrësve i parashikuar për organizimin e paketës, atëherë agjensia ka të drejtë të anullojë udhëtimin. Parashikimi i numrit minimal varion sipas destinacionit dhe periudhës së vitit kur promovohet një paketë dhe bëhet gjithmonë i ditur në momentin e publikimit të paketës.

Ku bëhet nisja për udhëtimet e Elitetravel.al

Nisjet për të gjitha shërbimet e EliteTravel.al që përfshijnë transport bëhen nga:
-Tirana (pranë stadiumit Dinamo)
-Elbasani ( përballe portës së Kalasë, pranë rrapit të Bezistanit)
Oraret variojnë sipas udhëtimit, prandaj ju lutemi të kontroloni me kujdes përshkrimin e secilit produkt.
I lutemi klientëve të jenë 25 minuta para nisjes në vendtakim. Numri i telefonit të shoferit dhe guidës/Shoqëruesit do tju dërgohet, me email apo telefon  12 orë përpara nisjes.
Të gjithë autobuzat dhe mjetet tona të transportit mund ti dalloni prej logos “Elite Mobility” ose “Elite Travel Group”

Me çfarë mund të paguaj në faqen tuaj?

Ju mund të paguani me  Transfertë bankare dhe Payment Authorization, si dhe cash

Çfarë simbolizon ngjyra jeshile mbi datat e nje udhëtimi apo hoteli?

Ngjyra jeshile tregon se ju mund të bëni kerkesë për rezervim vetëm në ato data.

Çfarë nënkuptojnë kategoritë në menutë e faqes tuaj?

Akomodime Pushime

Këtu mund të gjeni paketat e akomodimit për pushime përgjatë gjithë vitit. Paketat janë të dizenjuara për familje, çifte të rriturish ose të moshuarish, për muaj mjalti, etj. me të paktën 7 netë qëndrimi. Rezervimi mund të jetë: F+M, M+D, M+D+D ose All Inclusive. Çmimet e kësaj kategorie të paketave janë më të favorshme krahasuar me rezervimet për periudha më të shkurtra kohore.

Akomodim Fundjave

Paketat e përfshira në këtë menu janë përpiluar duke për një qëndrim të paktën në 2 netë, kryesisht për familje, çifte të rriturish ose të moshuarish, për relaksimin në një fundjavë për një familje, apo edhe për udhëtime individuale biznesi apo individuale. Rezervimi mund të jetë: F+M, M+D, M+D+D ose All Inclusive. Çmimi për këto paketa është më i favorshëm se sa çmimi për rezervime individuale.

Paketa Plazhi

Këtu mund të gjeni paketat e akomodimit për pushimet tuaja verore. Paketat janë të dizenjuara për familje, çifte të rriturish ose të moshuarish, për muaj mjalti, etj. duke filluar nga 2 netë qëndrimi gjatë fundjavës, 5 dhe 7 netë qëndrimi ose më shumë sipas kërkesave të tregut. I përfshirë në çmim është edhe transporti me mjetet tona komode. Rezervimi mund të jetë: F+M, M+D, M+D+D ose All Inclusive. Me nisje të garantuara nga Tirana dhe Elbasani, ju nuk ju mbetet gjë tjetër veçse të bëni gati valixhet dhe rrobat e banjos, për të tjerat mendojmë ne.


Fundjava Kulturore

Udhëtime me nisje nga Tirana me karakter informues dhe kulturor për t’u njohur me kombin dhe rajonin. Përpiluar duke pasur në mendje kënaqësinë e familjeve apo çifteve të rritur a të moshuar që zgjedhin këto udhëtime, për 1 ose 2 netë qëndrimi në hotele komode me F+M, M+D, M+D+D ose All Inclusive, të cilat japin një proporcion të drejtë mes çmimit dhe cilësisë. Nisjet e garantuara janë për çdo fundjavë dhe për raste të festave kombëtare. Udhëtimet janë gjithmonë të shoqëruara me guida shqiptare profesionale dhe me guida lokale në rajon, në autobuzë komodë dhe vetëm një autobuz për destinacion, për të garantuar shërbim ekskluziv dhe privatësinë për çdo grup.

Udhëtime Kulturore

Udhëtime me karakter informues dhe kulturor për t’u njohur me Ballkanin dhe Europën, duke u nisur nga kryeqyteti i vendit. Përpiluar duke pasur në mendje kënaqësinë e familjeve apo të çfiteve me të paktën 3 netë qëndrimi në hotele komode me shërbim F+M, M+D, M+D+D ose All Inclusive sipas sezonit, të cilat japin një proporcion të drejtë mes çmimit dhe cilësisë. Fjetja në udhëtim nuk përfshihet në standardet tona, duke qënë se përpiqemi në maksimum për një cilësi dhe rehati sa më të lartë. Nisjet e garantuara janë për çdo sezon; pranverë, verë, vjeshtë dhe dimër, duke kombinuar destinacionet e udhëtimit me kohën më të përshtatshme për atë destinacion, duke arritur kështu në një kalendar me nisje të garantuara përgjatë gjithë vitit. Udhëtimet janë gjithmonë të shoqëruara me guida shqiptare profesionale dhe me guida lokale, në autobuzë komodë dhe vetëm një autobuz për destinacion, për të garantuar shërbim ekskluziv dhe privatësinë për çdo grup.

Ekskursione

Ekskursionet përfshijnë udhëtimet ditore me ose pa shoqërues, brenda kombit apo në vendet fqinje. Në rastet e qëndrimit në hotel, kryesisht paketa është vetëm me mëngjes të përfshirë ose me mëngjes dhe darkë, në akomodim modest në proporcion të drejtë mes çmimit dhe cilësisë.

Kroçera

Udhëtimet me kroçerë janë një opsion i mirë për këdo që do të donte të përjetonte emocione të reja. Programet e kroçerave janë përgjatë gjithë vitit me udhëtime në lumenjtë, detrat dhe oqeanët nga të cilat mund të vizitoni një diversitet vendesh. Seti i përzgjedhur i udhëtimeve me kroçerë është ekskluziv për një udhëtim multi-kulturor, me kroçera që janë ndër më në zë në botë. Nisjet janë individuale.

Eksploro

Shpirti aventurier i kombinuar me kënaqësinë kulturore nuk ka fund! Me 12 programe kontinentale dhe ndërkontinentale, nga një program në muaj, të gjitha kuriozitetet dhe kërkesat tuaja për pjesën tjetër të botës do të shuhen. Guidat tona profesionale ju shoqërojnë gjithë kohën për t’ju asistuar dhe në secilin atraksion do të gjeni dhe guidat lokale për një prezantim më në detaje me vendin. Qëndrimi është në hotele me 4 ose 5 yje, me çdo gjë të përfshirë për kënaqësinë tuaj. Transfertat kryhen dhe me agjensi lokale për një shërbim akoma më special. Këto udhëtime fantastike, eksploruese dhe kulturore, do t’ju pushtojnë zemrën dhe prej tyre do të merrni një eksperiencë të paharrueshme!

Scroll Top